dimecres, 12 de setembre de 2012

Acollida migdia

Finalment l'acollida migdia no es durà a terme, ja que no hi ha prou infants. En un futur es pot obrir el grup si el nombre d'infants es suficient.

Comissió Acollida