L’AFA de l’escola el Turó del Drac és una entitat que agrupa voluntàriament a les famílies de l’escola amb la finalitat principal de promoure la participació i contribuir a la millora de la qualitat de la nostra escola.
Aquest recolzament el donem de moltes maneres:
organitzant activitats extraescolars i el servei d’acollida
col·laborant en l’organització de les festes tradicionals del calendari escolar
impulsant la Colla gegantera del turó del drac i el nostre gegant Crestes
establint un diàleg amb mestres i equip directiu per tractar els temes que afecten a totes les famílies
proposant activitats i fent suggeriments en relació amb el funcionament de l’escola
ajudant a l’escola en la millora de les instal·lacions i l’adquisició de materials i equipament

Entra a l'apartat Fes-te’n soci/a!

Comissió d'Igualtat i Convivència

convivencia.afa@turodeldrac.cat

Què volem? Abolir les barreres que ens limiten com a persones, promovent conductes prosocials que permetin al professorat, famílies i infants conviure en harmonia. De la mateixa manera poder oferir oportunitats a la igualtat i la diversitat a la nostra escola.

Per què? Per poder oferir estratègies a tota la comunitat educativa per aconseguir un nivell més elevat a socialització i competències socials que ens permetin viure en la diversitat i l'acceptació de la diferencia.  Al mateix temps, treballar des de la prevenció per tal  de reduir conductes violents com: Bulling, abusos, discriminació per temes de gènere, ètnia, sexe, etc.

Com?

1. Formació: Duent a terme formacions i tallers a la comunitat educativa i les famílies per tal de dotar-les de mecanismes per fer front a diferents situacions que puguin sorgir tant a casa com a l'escola.

2. Sensibilització: Donant visualització a la diversitat i fomentant la inclusió dels col.lectius minoritaris, la inclusió dels infants amb necessitats especials.

3. Escoltant: Oferint un espai a les famílies per parlar de les seves inquietuds, preocupacions i acompanyant-los al llarg del seu procés en cas que així ho necessitin.

4. Tallers: Proposant tallers a través de l'AFA per totl'alumnat ofereint eines per la resolució de conflictes, gestió emocional, tolerància, etc.