divendres, 16 de gener de 2009

Ajuts econòmics per a les activitats extraescolars dels infants

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria d'ajuts per al foment de la participació en activitats extraescolars. Es tracta d'un ajut de la Generalitat que s'adreça a alumnes que es trobin en situació desafavorida i estiguin escolaritzats en centres públics.

La documentació necessària per acreditar aquestes circumstàncies és:
- declaració de la renda, certificat d’ingressos emès per l’Agència Tributària, certificat de pensió.
- DNI de la persona sol·licitant.
- Llibre de família.
- Document que acrediti que l’alumne està inscrit en l’activitat per la qual sol·licita subvenció (rebut bancari,....)

Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Es pot presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa a l’Àrea d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Canet de Mar (Vil·la Flora) del 19 al 26 de gener de 2009. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 795 46 25.

Més informació:
http://www.canetdemar.cat