Pàgines

8 de desembre de 2021

Comunicat AMPA

Des de l'Ampa les famílies exercim les nostres responsabilitats com a part de la comunitat educativa. Considerem que tenim la responsabilitat de vetllar i garantir un projecte educatiu de qualitat per a tot l'alumnat, amb uns objectius comuns i que fomentin la igualtat d'oportunitats de tots els infants.

Des de l'Ampa defensem el projecte educatiu i lingüístic de la nostra escola, que té el consens de la nostra comunitat educativa i ha estat aprovat pel claustre i pel consell escolar. És un model que té en compte tant el marc legal, com la realitat del centre, que usa el català com a llengua vehicular de totes les activitats d'ensenyament en un marc d'un projecte educatiu plurilingüe, que vetlla per l'assoliment de la competència plena en català i en castellà, així com el desig d'aprendre altres llengües i d'aprendre de totes les llengües i cultures.

Aquest model és una part essencial del projecte pedagògic de la nostra escola, que ha assolit molts bons resultats i no hauria de fraccionar-se per un interès particular. Des de l'Ampa creiem que hem d'actuar davant aquesta situació i defensem que totes les famílies tenen el dret a què els seus infants puguin seguir el projecte educatiu i lingüístic del centre, sempre amb una actitud de respecte, tolerància i vetllant per mantenir una bona convivència a la nostra escola.


AMPA Escola Turó del Drac